Pasáž v Přerově ani po roce úsilí nedostane naději na novou tvář

Pasáž v Přerově ani po roce úsilí nedostane naději na novou tvář

Přerov, 25. 8. 2020 - Po více než roce Pavel Ondrůj z uskupení Společně pro Přerov a Pirátů opět na zastupitelstvu města Přerova navrhl odkup bytových a nebytových prostor u městské pasáže. Přerov měl tak jedinečnou šanci na zlepšení obrazu centra města, ale zastupitelé jej opět shodili ze stolu.

Divoká atmosféra z posledních týdnů ukázala, že město musí řešit podobu svého centra víc než jen dopravními značkami. Proto bylo třeba téma odkupu pasáže znovu otevřít. Nejde jenom o bezpečnost v centru města, ale hlavně o reprezentativní vstupní bránu, která byla v minulosti naší pýchou. Město bohužel nemá nástroje, jak zabránit konfliktu mezi lidmi, ale může ovlivnit podobu města.

„Město mělo nejprve jednat s vlastníky pasáže o odkupu či směně a až poté měli zastupitelé odkup schvalovat. Díky nezájmu zastupitelů se však nedostaneme ani do tohoto bodu a už vůbec ne k tolik potřebné rekonstrukci. Víme, že nemůžeme zachraňovat každý dům, o který se jeho majitel nezvládá řádně starat, ovšem pasáž je svou polohou i podobou výjimečná nejen v Přerově, ale i mezi jinými městy,“ komentuje předkladatel Pavel Ondrůj, kandidát do Senátu z přerovské Piráty, a dodává: „Jen jako vlastník má město dostatečně silné nástroje, jak ovlivnit nejen vzhled, ale i pravidla nájemníků pasáže, což ovlivňuje naše okolí. Chtěli jsme vrátit pasáži zašlý lesk, vždyť je to prostor, kterým se nemůže chlubit každé město. Zastupitelé však ukázali, že jim na tom nezáleží,“

Po roce diskuzí se ukázalo, že budoucnost centra města a pasáže opravdu neleží na srdci přerovských zastupitelů. Společně pro Přerov a Piráti však věří, že se zastupitele podaří nakonec přesvědčit, neboť se tímto materiálem budou i nadále zabývat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu