Piráti v Přerově vyšlou do boje o Senát Pavla Ondrůje

Piráti v Přerově vyšlou do boje o Senát Pavla Ondrůje

Přerov, 2. 10. 2019 – Členská základna Pirátů Olomouckého kraje zvolila jako svého kandidáta do Senátu manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje. Ve volbách na internetovém fóru se pro jeho nominaci vyslovilo 86 procent hlasujících. „Cítím, že dnešní společnost je rozdělená. Převládá ideologie a hysterie, nikoliv racionalita a zdravý selský rozum. Celý svůj život usiluji o stmelování společnosti. Z pozice senátora chci uplatnit své životní zkušenosti z tohoto regionu. Jsem patriot a témata, která místní opravdu trápí můžu řešit především v Senátu,“ uvedl ke své kandidatuře rodilý přerovák Pavel Ondrůj.

Kromě tradičních pirátských témat, tedy ochrany svobody, svobody vyjadřování a ochrany soukromí se chce zabývat jeho silnou stránkou, oblastí kultury. „Rád bych podtrhl to, co je původním významem tohoto slova, lat. cultura-„to, co je třeba pěstovat“, a to v co možná nejširším jejím měřítku,“ popisuje Pavel Ondrůj svou vizi. „Občanskou společnost je třeba řešit v tom nejširším spektru, tudíž od těch nejmenších problémů až po ty velká celospolečenská i evropská. V tématech nesklouzávám k hysterii či ideologii. Především ekologická oblast je někdy takto prezentována. Je mi blízká věcnost a zdravý selský rozum, který mnohdy v politice chybí.“

Pavel Ondrůj se narodil v roce 1972 v Přerově. Je otcem a profesně je manažerem kultury v Městském domě v Přerově a zároveň je také pořadatel několika desítek akcí na Přerovsku, jako je například hudební léto na hradbách v Přerově nebo festival Blues nad Bečvou. Za profesní život nasbíral také řadu mezinárodních zkušeností a spoluprací. Pavel Ondrůj se bude ucházet o přízeň voličů ve volebním obvodu č. 63, který tvoří obce na Přerovsku, Hranicku a pár obcí v okolí Oder.

Facewbook: https://www.facebook.com/PavelOndrujDoSenatu/
Twitter: https://twitter.com/OndrujPavel

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu