Pavel Ondrůj

Cítím, že dnešní společnost je rozdělená. Převládá ideologie a hysterie, nikoliv racionalita a zdravý selský rozum. Celý svůj život usiluji o stmelování společnosti. Z pozice senátora chci uplatnit své životní zkušenosti z tohoto regionu. Jsem patriot a témata, která místní opravdu trápí můžu řešit především v Senátu.

Rád bych podtrhl to, co je původním významem tohoto slova, lat. cultura-„to, co je třeba pěstovat“, a to v co možná nejširším jejím spektru.

Kulturu je třeba řešit v tom nejširším pojetí, tudíž od těch nejmenších problémů po ty velká celospolečenská až evropská témata. V tématech nesklouzávám k hysterii či ideologii. Především ekologická témata jsou někdy takto prezentována. Je mi blízká věcnost a zdravý selský rozum, který mnohdy v politice chybí.

Rád bych vrátil politice lidskou tvář a Senátu jeho důstojnost.

Navrhni úpravu