Programové body

Pavel Ondrůj

Region bohatší a krásnější

Aktivně se zasadím o přehlednější stavební zákony

V dnešní uspěchané době s narůstajícím počtem obyvatel je potřeba zpřehlednit a zjednodušit stavební zákony, které by umožňovaly regionům i soukromým stavebníkům jednodušší rozvoj týkající se výstavby bytů nebo infrastruktury, to vše s ohledem na šetrnost k přírodě.

Potřebujeme chránit naši krajinu před suchem

Nedostatek vody v krajině vyřeší jedině podpora jejího zadržování, péče o ekosystémy a vývoj nových technologií.

Podpora podnikání a poctivé práce

Nižší daně a více peněz pro lidi

Občané by měli mít možnost podržet si u sebe co nejvíce peněz. Toho lze dosáhnout snížením zdanění práce, respektive zrušením superhrubé mzdy a postupným zvyšováním minimální mzdy.

Podpořím rozvoj lokálních malých a středních podniků

Je potřeba podpořit svobodu podnikání způsobem, který by umožnil malým a středním podnikům se nerušeně rozvíjet beze strachu z byrokratické šikany státu a tím podpořit ekonomiku jako je tomu například v Německu, kde malé a střední, zejména rodinné podniky, jsou tahouni ekonomiky. K tomu je potřeba odstranit nadbytečnou byrokratickou zátěž – například umožnění založení korporací za pouhý jeden den.

Obecná podpora podnikání (podpora podnikání a zrušení EET)

Je nutné zbavit podnikatelé nálepek jakožto zbohatlíků a zlodějíčků a začít je více vnímat jako zodpovědné osoby s velkým přínosem pro ekonomiku. K tomu je potřeba odstranit expanzi EET mezi malé řemeslníky nebo také e-shopy.

Kvalitní zdravotnictví

Transparence a kvalita zdravotnictví a péče o pacienty

Budu dohlížet, aby nedocházelo k neprůhledným transakcím týkající se zdravotních materiálů jako se tomu děje. K tomu je potřeba transparentní financování, aby bylo možné prosazovat zájmy a zdraví pacienta místo velkých farmaceutických společností.

Budu dohlížet na zlepšení kvality zdravotnických služeb. Pacient by měl mít možnost strávit pobyt ve zdravotnickém zařízení bez vnějších rušivých elementů a také mít možnost obdržet kvalitní stravu.

Z opačné strany je potřeba změnit finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotnického personálu, které považuji za nedostatečné v komparaci se společenskou odpovědností za naše zdraví.

Důstojné životní podmínky

Podpora sociálních pracovníků

Je bezpochyby nutné ocenit práci sociálních pracovníků, které se mnohdy vyrovnávají vyčerpávající práci zdravotníků. Je potřeba zlepšit jejich finanční ohodnocení, které by se mělo co nejlépe vyrovnat s úsilím a prací, kterou do svého povolání projektují.

Omezení obchodu s chudobou

Je potřeba  masivně podpořit výstavbu obecních sociálních bytů namísto jednoduše zneužitelného doplatku na bydlení.

Kultura bez bariér

Ochrana kulturního bohatství i pro další generace

Je potřeba dohlížet na to, aby při jakékoliv změně okolí v památkové péči byl zohledněn názor odborníků a došlo ke uskutečnění architektonických soutěží pro takovéto nové veřejné stavby.

Svobodná kultura – Stop OSA a jiným kolektivním správcům

Budu podporovat odstranění plošných poplatků, které zvýhodňují komerčně úspěšné subjekty a zatěžují veřejné rozpočty. Podpořím zrušení povinnosti oznamovat kulturní vystoupení OSA a její oprávnění vybírat poplatky i za nezastupované tvůrce.

Navrhni úpravu